De eerste pagina
Image default
Verbouwen

Hoe zorg je voor een goede en up to date RI&E?

Risico Inventarisatie en evaluatie of terwijl de RI&E is een onderdeel dat verplicht is voor alle organisaties met personeel in dienst. Een RI&E is bedoeld om de risico’s binnen een organisatie in kaart te brengen en deze risico’s zo veel mogelijk te beperken of nog beter, te elimineren. De risico’s die op kunnen treden zijn bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s maar ook risico’s op het gebied van de gezondheid van medewerkers. Met een RI&E registratiesysteem kan hiermee proactief op worden ingespeeld. Immers, met een RI&E verzamel je data uit het verleden waarbij je een verbeteringsslag kunt maken, maar ook incidenten en bijna-incidenten kunnen worden voorkomen. Juist ten tijde van goed werkgeverschap wordt de RI&E des te belangrijker. Hoe je een goede RI&E maakt, lees je in deze blog.

De 5 stappen in een RI&E

De RI&E bestaat uit ten minste vijf belangrijke stappen die elkaar dienen op te volgen. Om deze stappen goed uit te werken, dien je hier even serieus de tijd voor te nemen, maar hoe beter je het begintraject doet, hoe gemakkelijker het je af zal gaan en je op den duur kosten zult besparen. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor verzuim of voor incidenten. Je kunt de RI&E als organisatie zelf uitvoeren, maar je kunt het ook uitbesteden aan een specialist. Een specialist houdt zich iedere dag bezig met dergelijke vraagstukken.

Stap 1, de inventarisatie

Bij aanvang van de RI&E is het belangrijk om een overzicht te krijgen van alle risico’s binnen een organisatie. Hiervoor zijn vaak lijsten beschikbaar vanuit de branche. Elke branche is namelijk anders en kent daarom ook andere risico’s. Ga door de gehele organisatie heen en bepaal waar de risico’s liggen. Enkele risico’s kunnen in een kantoor bijvoorbeeld zijn de ergonomie van de medewerker, maar op een bouwplaats of alle PBM (persoonlijke Beschermings Middelen) wel worden gebruikt. Sommige organisaties hebben te maken met gevaarlijke stoffen. Dit kent uiteraard weer een ander risico.

Tip: Wist je dat ongevallen registratie een belangrijk onderdeel is van de RI&E? Zorg er daarom ook altijd dat er een ongevallenformulier bij de RI&E zit. Hiermee kun je eenvoudig gegevens analyseren. Voor verbetering in de toekomst.

Stap 2, de evaluatie

Nadat alle risico’s in kaart zijn gebracht, is het belangrijk om deze te evalueren. Waar kan het bijvoorbeeld beter. Prioriteer hierin van gevaarlijk naar minder gevaarlijk en van gemakkelijk op te lossen naar moeilijk op te lossen. Ga uiteraard met de grootste risico’s die het gemakkelijkste zijn op te lossen als eerste aan de slag.

 

Stap 3, maak een PvA

Een Plan van Aanpak maken is de volgende stap. Maak hiervoor een actieplan met deadlines. Inclusief de verantwoordelijke voor deze lijst.

Stap 4, de toetsing

In veel gevallen is het verplicht om de RI&E te laten toetsen. Een specialist toetst alle actiepunten en brengt een bezoek aan de organisatie.

Stap 5, start met de uitvoering

Als de RI&E is getoetst is het belangrijk om in actie te komen. Ga zoals gezegd aan de slag met de punten die het meeste impact hebben. Zorg er bovendien voor dat de RI&E altijd actueel blijft.

https://www.raatwerk.nl/ams-de-digitale-rie/