Dankzij telelogopedie is logopedie vanuit huis mogelijk

Heeft u al kennis gemaakt met de nieuwe logopedie software van TinyEYE? Deze software maakt het mogelijk om leuke logopedie oefeningen online te ontvangen die u of uw kind op een gelegen tijd uit kunt voeren. Deze vorm van communiceren met de logopedist noemen ze telelogopedie. Deze logopedie software is ontwikkeld door een specialist op dit gebied, genaamd TinyEYE Europa. Door de interactie die gemaakt wordt via de audiovisuele verbinding is er dan ook persoonlijk contact met een logopedist van TinyEYE Europe. Personen die niet goed ter been zijn kunnen dan gemakkelijk in contact komen met een logopedist, dit dan via de logopedie software. Telelogopedie is dan ook een vooruitstrevend middel op het gebied van spraakverbetering bij personen!

Plezierig online leren met de nieuwe logopedie software

Vindt uw kind logopedie volgen niet zo leuk omdat de oefeningen niet persoonlijk genoeg zijn? bij TinyEYE krijgt uw kind logopedie op maat zodat de beste resultaten behaald zullen worden. Dit komt doordat ze door telelogopedie ook niet naar een praktijk moeten van een logopedist en in hun eigen vertrouwde ruimte zijn. Daarnaast speelt de invulling van dit traject ook een grote rol. Het is dan ook zeer voornaam dat dit op een speelse wijze wordt ingevuld. Kinderen doen dan beter mee met de opdrachten en nemen zaken dan ook zeker beter in zich op. TinyEYE Europe probeert haar sessies dan ook altijd zo in te vullen. Zodoende ervaren kinderen telelogopedie dan ook helemaal niet als storend, en vinden ze het zelfs leuk!

Op een speelse manier leren via telelogopedie

Bent u al op de hoogte van de interactieve methode die gebruikt wordt bij de nieuwe logopedie software? TinyEYE heeft een speciaal systeem ontwikkeld waardoor logopedie leuker wordt. Het communicatieprobleem van de kinderen wordt dan door de logopedist aan de hand van spelletjes aangepakt. Dit zorgt voor een minder serieuze lading aan de telelogopedie. Tevens zijn de kinderen die aan deze sessies meedoen beter geconcentreerd en letten ze beter op. Zo een speciale sessie via de logopedie software duurt ongeveer 20 minuutjes. Hierna krijgt een kind ook nog “huiswerk” om thuis verder te oefenen. Daarnaast kunnen er naast de sessies spelletjes gespeeld worden door de kinderen via de logopedie software. Zo kunnen ze extra goed oefenen.