De eerste pagina
Image default
Financieel

Basisschool van Nederland

Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. De meeste kinderen volgen 8 jaar basisonderwijs. Er zijn openbare basisscholen, bijzondere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Algemeen bijzondere scholen

Algemeen bijzondere scholen geven les op grond van hun visie over onderwijs of opvoeding. Deze scholen werken niet vanuit een godsdienst of levensbeschouwing. Voorbeelden zijn montessorischolen, daltonscholen, jenaplanscholen en vrije scholen. Ook openbare scholen of scholen voor bijzonder onderwijs kunnen vanuit een bepaald pedagogisch concept werken. Meestal is dat al te zien aan de naam van de school. Basisschool van nederland

Brede scholen

Brede scholen combineren onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Op sommige brede scholen krijgen leerlingen ook extra taallessen, of zijn er activiteiten na schooltijd. Zoals huiswerkbegeleiding, sport of muziekles. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Brede scholen zijn er niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en de buurt. Ze kunnen voorzieningen bieden zoals opvoedingscursussen voor ouders of inburgeringscursussen voor buurtbewoners. Omdat brede scholen zelf hun aanbod bepalen, is iedere brede school weer anders.

 • Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

  Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. U kiest zelf een basisschool uit.

 • Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?

  Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals schoolreisjes of excursies. De ouderbijdrage is vrijwillig.

 • Wat is het schooladvies in groep 8 van de basisschool?

  In groep 8 geeft de basisschool advies over het soort middelbare school dat past bij uw kind. De school kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Sinds 2015 is het schooladvies leidend.

   • Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

    Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. U kiest zelf een basisschool uit.

   • Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?

    Scholen kunnen ouders een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Zoals schoolreisjes of excursies. De ouderbijdrage is vrijwillig.

    Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?

    Een klacht over een school in het basisonderwijs, voortgezet of speciaal onderwijs dient u eerst in bij de leerkracht of docent van uw kind. Of bij de directie. U kunt ook terecht bij het bestuur of de klachtencommissie van de school.

Openbare basisscholen

Openbare basisscholen zijn voor ieder kind toegankelijk. Het onderwijs op openbare basisscholen is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. Is er geen plek op een openbare school? Dan moet de gemeente zorgen dat de leerling naar een andere openbare school kan. Is er geen openbare school in de buurt? Dan moet een bijzondere school een leerling toelaten.

Bijzonder onderwijs

Op een school voor bijzonder onderwijs krijgen kinderen les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Er zijn bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en hindoeïstische scholen. Bijzondere scholen mogen leerlingen of docenten weigeren als die een andere overtuiging hebben dan de school.

http://www.basisschoolvannederland.nl